Hem

ViNRfriarbetsplats = Våld i Nära Relation - fri Arbetsplats

Att våga se utsatta medarbetare...


Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld. Tecknen kan vara uppenbara men det är ändå svårt att fråga. Ibland är det signaler som är otydliga och svåra att greppa.


Många vet inte hur de ska ta tag i situationen på ett konstruktivt sätt. De flesta arbetsplatser saknar en handlingsberedskap om vad som bör göras vid misstanke om att en medarbetare/ kollega är utsatt för våld i vardagen.


Certifiera arbetsplatsen för att säkerställa att det finns kunskap och rutiner för att ge stöd till de som är utsatta för våld i hemmet samt de som utövar våld i hemmet!Mer information, se CertifieringIntresserad?

Hör av dig, så kommer vi och berättar mer.Läs vårt pressmeddelande här.


© Copyright. All Rights Reserved.