24augusti

PREWORK 2018


KvinnofridsAkademin bjuder in till PreWork med frukost


27 sept inställt pga sjukdom - nytt datum ej klart!Den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger ett större ansvar på dig som arbetsgivare vad gäller

rehabilitering av medarbetare.


KvinnofridsAkademin bjuder därför in till in till PreWork med frukost för att informera om hur den

nya certifieringen underlättar arbetet med rehabilitering av medarbetare utsatta för våld i nära relation.


Välkommen till en ovanligt bra start på dagen


Plats:


Tider:

7.30 Mingel med frukost

8.00 Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin informerar

  • Bakgrund
  • Bemöta utsatta medarbetare
  • Den nya certifieringen
  • Öppna frågor


8.45 Chans finns att ha ett enskilt möte med Kerstin på ca 15 minuter för att

få individuell rådgivning, meddela vid anmälan.

 

Anmälan sker till kerstin@kvinnofrid.nu med

Namn, företag/organisation och kontaktuppgifter samt hur många ni kommer.


Frukosten är gratis men vi förbehåller oss rätten att ta ut en no show avgift på 250:- då antalet platser är begränsat.Att våga se utsatta medarbetare…


Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld.

Tecknen kan vara uppenbara men det är ändå svårt att fråga. Ibland är det signaler som är otydliga och svåra att greppa.


Många vet inte hur de ska ta tag i situationen på ett konstruktivt sätt. De flesta arbetsplatser saknar en handlingsberedskap om vad som bör göras vid misstanke om att en medarbetare/kollega är utsatt för våld i nära relation.


 

ViNRfriarbetsplats = Våld i Nära Relation - fri Arbetsplats

© Copyright. All Rights Reserved.