Om oss

OM OSS


KvinnofridsAkademin är en fristående utbildningsbyrå i Göteborg som sedan 2001 anordnat utbildningar, seminarier och kurser inom "våldsfältet".


Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom socialtjänst, hemtjänst, funktionshinder-, äldre och barnsorsorg, kvinno- och tjejjourer,

polis, skola m.fl.


Vi har sedan några år tillbaka arbetat för att synliggöra arbetsgivarers möjligheter och ansvar för att upptäcka de som utsätts för våld men även

de som utövar våld.


Vi erbjuder utbildningar av basutbildningskaraktär och/eller med spetsutbildningar inom funktionshinder- samt äldreomsorgen.


Vi presenterar även nya forskningsresultat och metoder inom området.


Geografiskt finns vi på Västkusten men åker land och rike runt på olika uppdrag för länsstyrelser, kommuner, landsting/regioner, olika intresseorganisationer samt rättsväsendet.


Mer om vad vi gör finner du på www.kvinnofrid.nu


© Copyright. All Rights Reserved.